Ansträngd ekonomi

Fler äldre med behovsprövat stöd

1:45 min

Antalet fattigpensionärer som är beroende av äldreförsörjningsstöd har nästan fördubblats de senaste femton åren och var i maj i år ungefär 25 000 personer.

Det handlar om äldre som har en inkomst som inte når upp till skälig levnadsnivå, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

– Den ekonomiska situationen är såklart ansträngd. Det finns en anledning att man blir beviljad äldreförsörjningsstöd varje månad. Det är med små marginaler man lever, säger Erik Ferm.

Gruppen pensionärer som får det behovsprövade äldre-försörjningsstödet från Pensionsmyndigheten har alltså nästan fördubblats de senaste femton åren och var i maj i år ungefär 25 000 personer.

Det handlar framförallt om människor som kommit till Sverige sent i livet och inte har de fyrtio år i landet som krävs för att få hel garantipension, och som därför saknar en inkomst på en skälig levnadsnivå som i dag ligger på 5 700 kronor i månaden efter att boendet är betalt.

I snitt låg stödet på 3 600 kronor per person i månaden under 2019.

Ökningen beror till stor del på att till exempel anhöriginvandrare födda 1938 och senare inte längre automatiskt får en hel garantipension efter tio år i Sverige, men också på att vi lever längre.

De senaste årens invandring syns inte i siffrorna än, men enligt Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten, finns det en risk fler äldre kommer behöva ekonomiskt stöd framöver.

– Det finns ju en risk att i framtiden att den här gruppen kommer behöva äldreförsörjningsstöd om de inte kommer in på arbetsmarknaden och får en tillräckligt hög inkomstpension.

Men redan i dag finns det ett mörkertal bland äldre som har rätt till äldreförsörjningsstöd, som SCB uppskattat till drygt 17 000 personer.

Därför informerar Pensionsmyndigheten nu om möjligheten att ansöka om stödet, både via sina servicekontor och genom samarbete med kommuner och hjälporganisationer. Ett arbete som börjat ge resultat, enligt Erik Ferm.

- Vi har fått in ett ökat antal ansökningar och vi ser att fler gör prognoser på vår hemsida. Det är jättebra att informationen sprids.