Kan leda till krav på återbetalning

Redovisning saknas för ännu ett Hansaprojekt

1:57 min

Region Gotland riskerar att få betala tillbaka stora summor för ännu ett Hansaprojekt som inte slutredovisats i tid.

Projektet heter Re-Hansa, och hänger ihop med det stora Hansa-projekt som P4 Gotland tidigare berättat om, och som också dras med försenade slutrapporter.

Och precis som med det stora Hansaprojektet kan den uteblivna rapporteringen få ekonomiska konsekvenser.

– SI har rätt att återkräva hela eller delar av de utbetalade medlen om återrapporteringen är bristfällig eller utelämnas, säger  Åsa Lundmark, enhetschef på Svenska institutet, som finasierat projektet.

Projektledare för båda projekten är regionfullmäktiges ordförande på Gotland, moderaten Inger Harlevi. Hon har avböjt att låta sig intervjuas men via mejl skriver hon att hon inte kunnat färdigställa redovisningen på grund av att den ryska partnern - staden Pskov - inte lämnat sina underlag.