Krönikör Katarina Barrling: Om ett totalitärt samtalsklimat

4:58 min
Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

Av alla obehagliga styrelsesätt människan hittat på är det totalitära kanske det värsta. Den totalitära staten är gränslös. För den är allt mänskligt en angelägenhet för staten. Och politiken.

Den totalitära staten är svartsjuk: den nöjer sig inte med att dess undersåtar lyder på politikens område, utan kräver underordning överallt. Människor skall inte tänka själva. Inte hysa moraluppfattningar som staten inte godkänt. Inte tro på gudar utan statligt stöd. Inte läsa lyrik staten inte sanktionerat. Inte sälja eller köpa något som staten ogillar. Om Ludvig XIV nöjde sig med att säga: Staten, det är jag, så lägger den totalitära staten till: Samhället – det är också jag.

Nazi-Tyskland, Sovjet och Maos Kina tillhör de mest kända historiska exemplen på totalitära stater. Men, saken är den att vi kan stöta på tendenser till totalitärt tänkande även utanför de extrema fallens värld. Dessutom kan det totalitära tänkandet finna andra vägar än den som går via en allsmäktig stat. Det kan rentav gå via samhället självt, via oss alla, och då i form av en helt frivillig typ av kontroll. En social kontroll. Som inte ens behöver vara medveten.

Ett varningstecken är när samhället inte förmår hålla isär det politiska och det privata, utan trosvisst proklamerar att Det privata är politiskt och att Allt är politik.

Ett sådant totalitärt färgat tänkande får rejäl draghjälp av dagens sociala medier. Här blandas privat och politiskt i ett konglomerat av kattungar, midsommarstänger och politiska ställningstaganden. Och om idén om att Allt är politik en gång förknippades med vänstern, så gäller det inte längre. De sociala mediernas sammelsurier av semesterbilder och röstsedlar kommer numera från alla håll.

De sociala medierna ger svårslagna möjligheter till social kontroll. Facebook och Twitter är fulla av skvallerbyttor, ständigt beredda att berätta för såväl omgivningen som någons uppdragsgivare vad någon skrivit i ett mindre bevakat ögonblick. Människor anmäls och avstängs från dessa sociala arenor. Chefer uppmanas att avskeda den som haft mage att påstå något som samtliga inte kan instämma i. Företag som utformat en reklamkampanj på misshagligt sätt bojkottas. Valet av glass eller färdmedel blir en lika politisk handling som valet av parti.

Och den sociala medielogiken verkar vara epidemisk. Både ledarsidor och kultursidor får ge utrymme för diverse privatbetraktelser – det privata är ju politiskt! Och den som på kultursidorna söker ett andningshål från politiska kommentarer löper risk att bli besviken. Politik är minsann också kultur – och vice versa.

Givetvis är politiken också moralisk. Eller, om det nu är fel politik, omoralisk. Fenomenet leder tankarna till det statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson kallat Åsiktskorridoren, en korridor som inte sällan omfattar områden som skulle kunna hänföras till privatmoralen, som till exempel synen på migration och abort.

Här är det viktigt att påminna om att Åsiktskorridorens funktion inte ligger i att man inte kan säga vad man vill. Det kan man. Funktionen ligger i vad som händer om man säger vad man vill. Det finns trots allt andra sätt att straffa feltänkande än att sätta dem i fängelse. Moraliska förkastelsedomar och uteslutning ur en social gemenskap kan vara nog så kännbara straff.

Den totalitära staten är fruktansvärd. Men det är faktiskt det totalitära samhället också. En totalitär stat kan inte räkna med att upprätthållas av folket, utan måste hela tiden anstränga sig för att kunna understödja sitt förtryck. Däri ligger en begränsning. Ett totalitärt samhälle däremot, är inte begränsat på det sättet.

Här behöver staten inte gå in med piskor eller morötter, utan människor nöjer sig med den bekräftelse och tillfredsställelse som ligger i att hysa den socialt vedertagna uppfattningen, eller i att ha skvallrat rätt. Det gör det totalitära samhället gränslöst totalitärt på ett sätt som den totalitära staten bara kan drömma om.