NATUR

Järven på fortsatt frammarsch

2:08 min

Minst tolv järvar finns i Gävleborg. Det visar vinterns rovdjursinventering av länsstyrelsen. Men populationen tros vara betydligt större än så då spår efter det sällsynta rovdjuret nu ses över i hela länet.

Roland Wästholt är jägare i Ljusdals kommun och har haft turen att få sett järv ute i det fria.

– Jag har sett den två gånger i alla fall, en var med bil och det har jag tagit bild på också, säger Roland och minns att järven sprang i 40 kilometer i timmen.

Järv-populationen i länet etablerade sig först i norra Hälsingland. Nu sprider den sig sakta söderut i länet.

– Järven finns i princip över hela länet nu, i exempelvis Ockelbo har vi en hel del observationer, säger länsstyrelsens viltbevakare Hans Blomgren.

Under vintern har länsstyrelsen i Gävleborg gjort en inventering där 223 spillningsprov skickats in för DNA-test.

Nu har har träffprocenten varit så låg på de prov som skickats in, att resultatet blivit missvisande. Tolv individer har säkerställts, säger Hans Blomgren, som är på det klara över att populationen är större än så.