Gävleborgs fyrar

Limö fyr – Gävles tack för gruset

8:17 min

Gävles nya hamn skapade behov av en fyr på Limön som hamnade mitt i inseglingarna till Gävles hamnar.

Gävle stads storsatsning på en ny hamn i slutet av 1800-talet var ett av den tidens största projekt i Sverige.  Men de nya hamnanläggningarna i Fredriksskans krävde stora mängder grus för att kunna förverkligas och här blev lösningen att Gävle stad kunde hämta sand på den stora kronoholmen Limön i Gävlebukten. Det var under några år en storskalig verksamhet och det fanns till och med en liten järnväg på Limön, för transporten av gruset mellan täkterna och pråmarna som fraktade gruset över bukten till Fredriksskans.

Den nya hamnen skapade behov av en fyr på Limön som hamnade mitt i inseglingarna till Gävles hamnar. Det brukar vara staten genom Lotsverket/Sjöfartsverket som bygger större fyrar i Sverige men fyren på Limön byggdes av Gävle stad, som ett tack till staten för allt grus Gävle fick ta på kronoholmen för den nya hamnen. Byggnadsåret var 1902.

Fyrplatsen hamnade lite för sig själv på Limön, långt från gårdar och fiskarstugor men det blev ändå så att lokalerna i fyrtornet även utnyttjades som skola för Limöns barn, först i kommunal regi, sedan som ”friskola” under några år på 1910-talet.

Limös fyrvaktare var till skillnad från sina statliga kollegor på andra fyrplatser inte bosatta i omedelbar anslutning till fyrtornet utan de bodde nere i byn på Limö och gick fram och tillbaka till sina skift.

År 1980 släckets ljuset i det gamla fyrtornet och det byggdes en ny enklare fackverksfyr i samma glänta i skogen som där Limö gamla fyr står.

Mer fakta och info om Limö fyrplats finns på Svenska Fyrsällskapets ”Fyr-Wiki”.