Efter Sveriges OS-förlust: IOK gör om i ansökningsreglerna

2:42 min

I måndags förlorade Sverige kampen om vinter-OS 2026.
Efter det gjorde IOK om reglerna för hur val av framtida OS-arrangörer ska gå till.
Både ändringar som kan vara bra för Sverige – och dåliga.

Bland annat ändrar IOK flera skrivelser i sina stadgar. Man tar bort formuleringen om att huvuddelen av ett OS ska arrangeras i en och samma stad - vilket gör det möjligt att sprida spelen ännu mer på flera städer, regioner och länder.

Städer som är intresserade av att arrangera ett OS kommer dessutom att bli ombedda att hålla en folkomröstning - så att de inte försvinner sent in i processen vilket var fallet för flera länder i striden om OS 2026.

– Vi kan inte fortsätta att bli så skadade som vi har blivit tidigare år, säger John Coates, som har lett arbetet med de nya reglerna, och syftar bland annat på att både Calgary och Sion försvann ur kampen om OS 2026 efter folkomröstningar.

Den svenska IOK-ledamoten Stefan Holm tror att förändringarna kan öka möjligheterna för Sverige att få OS i framtiden - eftersom det gör det tydligare för IOK att upplägg som det som Stockholm visade i år– med utspridda spel– är okej:

– Grejen är ju att vi sökte redan 1984 års OS med Göteborg och Åre. Så vi var ju rätt tidiga på att försöka använda det vi hade och den infrastruktur vi hade och göra ett ganska spritt spel, säger han till Radiosporten, och fortsätter:

– Men då var det för tidigt för IOK att välja den typen av lösningen, och det verkar som att det var för tidigt den här gången också.

Däremot så kan det faktum att IOK nu säger sig vilja ha folkomröstningar från värdlandet inför en ansökning tala emot Sverige.

– Finns det ett krav på att det måste till en folkomröstning, då ligger vi nog dåligt till. Men samtidigt så: Vill vi verkligen ha det, och kan verkligen pumpa ut fördelarna med att få det så kanske vi också kan vända opinionen i en framtid, säger Stefan Holm.

Fakta: Några av nyheterna i IOK:s upplägg

Tidsrymden:
I dag: Ett val av OS-arrangör görs sju år i förväg.
Framöver: Flexibelt.

Vem arrangerar?
Formulering i dag: "Ett OS tilldelas en stad".
I framtiden: "Arrangören kan även vara exempelvis flera städer, regioner och länder".

Vilka styr ansökningsprocessen?
I dag: 
En utvärderingskommission utvärderar de sökande städernas ansökningar.
I framtiden: Två "Framtida Arrangörsstad-kommissioner" tillsätts, som utforskar, skapar och följer intressenter av framtida olympiska spel. De kommer att jobba proaktivt för att skapa intresse från städer.

Folkomröstningar:
I dag: Städer och länder gör som de vill.
Framöver: IOK begär att sökande städer ska hålla folkomröstningar inför ansökningsprocessen tar fart på allvar.

IOK-omröstningar:
I dag: 
IOK röstar alltid mellan flera sökande.
I framtiden: Det kan komma att bli så att IOK-delegaterna bara får frågan om de kan godkända en kandidat, ifall "Framtida Arrangörsstad-kommissionen" har fått fram en passande intressent.