Arbetsförmedlingen

Färre insatser efter neddragningarna

2:14 min

Arbetsförmedlingens nedskärningar har redan fått konsekvenser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland annat i Bohuslän där Arbetsförmedlingen satt stopp för arbetsträning.

– Det är tråkigt, men just nu har vi inte resurserna, säger sektionschefen Kemal Basic på Arbetsförmedlingen i norra Bohuslän.

Ungefär en tredjedel av personalen har sagts upp eller självmant sökt sig vidare från arbetsförmedlingen i norra Bohuslän. Ledningen har därför tillfälligt tvingats stoppa alla nya beslut om arbetsträning.

– Det som kan bli konsekvenserna är att det tar längre tid för de här personerna att komma ut i arbete, säger Kemal Basic.

På Uddevalla kommun finns en oro för att arbetsförmedlingen satt stopp för arbetsträning. Förra året hade kommunen drygt 700 personer som provade på olika arbetsuppgifter och de ser tydligt att insatsen stärker den som står långt från arbetsmarknaden menar arbetsmarknadschefen Pia Strömsholm:

– Framför allt är det viktigt att våra kommuninvånare har en meningsfull sysselsättning och jobb, det ökar kommunens intäkter.

Uddevalla kommun har lyft sin oro till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Flera kommuner runt om i landet har gjort samma sak eftersom de ser att arbetsförmedlingens neddragningar slår hårt.

Men flera kommuner är beredda att ställa upp. Falkenberg och Hylte har bett om att själva få agera arbetsförmedlare och i Uddevalla har kommunen redan erbjudit sin hjälp för att så snart det går få igång arbetsträningen igen.

– Det är en dialog som pågår, vi håller på att titta på lösningar, säger Kemal Basic, sektionschef på arbetsförmedlingen i norra Bohuslän.