Så motverkar man mobbning på arbetsplatsen

7:30 min
  • En tidigare toppchef inom polisen utsattes för mobbning på sin arbetsplats. Nu har Försäkringskassan slagit fast att hon har rätt till ersättning.
  • Hur vanligt är det egentligen med mobbning på arbetsplatser? Och vad kan man göra åt problemet?
  • Hör samtal med Stefan Blomberg, psykolog och forskare på Arbets-och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping.