Kritiserade gupp görs om

Ett tiotal av de gupp som finns i Trollhättans nollvisionsslinga kommer att göras om. Anledningen är den kritik guppen fått. Efter att kommunen sett över farthindren tillsammans med kollektivtrafiken visar det sig att en del gupp måste göras om, främst kommer avfarter i Trollhättan att göras mjukare. Åtgärderna kommer att kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor. Åtgärderna ska vara klara i augusti.