Kostnadsutjämning

Kan få mindre bidrag till kollektivtrafiken

1:57 min

Vindelns kommun kan komma att få närmare fem miljoner kronor mindre i bidrag till kollektivtrafiken, om förslaget om ny kostnadsutjämning blir verklighet.

Enligt förslaget till ny kostnadsutjämning mellan landets kommuner blir Vindeln den kommun i hela landet som förlorar mest när det gäller kollektivtrafiken.

I sitt remiss-svar till utredningen skriver kommunen att beräkningsmodellen för kollektivtrafik saknar verklighetsförankring.

– Ja, det är naturligtvis hårda ord men vi måste försöka förstå det förslag som ligger, och det har vi lite svårt att göra, säger Mathias Haglund, kommunalråd (S) i Vindelns kommun.

Utredningen "Lite mer lika" har sett över kostnadsutjämningen mellan landets 290 kommuner där kommuner med bättre ekonomi ger till kommuner med sämre enligt standardkostnader man har på tio olika områden som skola, äldreomsorg och kollektivtrafik.

Totalt får Vindelns kommun 15 procent mer pengar enligt förslaget som riksdagen väntas besluta om i höst.

Men när det gäller kollektivtrafiken är man landets största förlorare. Från att ha fått 215 kronor per invånare och år ska man nu betala till systemet med 672 kronor per invånare och år - en förlust på 4,8 miljoner kronor.

Vad kan konsekvenserna av det bli?

– Det är klart att det får några slags konsekvenser. I fem-miljonerkronorsklassen, om man säger så, kommenterar Mathias Haglund.

Vindelns kommun skriver i sitt remissvar att det är oroväckande att modellen, när det gäller kollektivtrafiken, har låg förklaringsgrad.