Nya krav

KD splittrat om nationellt tiggeriförbud

1:57 min

En rad kristdemokrater vill att partiet ska byta åsikt och ta ställning för ett nationellt förbud mot tiggeri. Kristdemokraterna i Uppsala län tillhör dem som ställt sig bakom det omstridda kravet.

– Tycker vi att det är en värdig tillvaro att sitta och tigga? Nej, utan vi måste fatta ett beslut att vi hjälper människor bättre genom att reglera tiggeriet och hjälpa människor till en egen försörjning, säger Jonas Segersam, som är kommunalråd i Uppsala.

Kristdemokraterna anser i dag att kommuner - via den lokala ordningsstadgan - ska kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser.

Men den linjen är inte hållbar, anser nu en rad kristdemokrater, som inför rikstinget i höst föreslår att partiet - i likhet med Moderaterna och Sverigedemokraterna - ska ta ställning för ett nationellt tiggeriförbud.

– Vi har sett att tiggeriet har blivit ett större problem i samhället, och vi ser också att det inte räcker med kommunala tiggeriförbud, eftersom det förflyttar problemet till andra kommuner. Det är därför det är viktigt med en nationell lösning, för det är ett nationellt problem, säger Martin Hallander, ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU.

Enligt den motion som Ekot har tagit del av, och som har undertecknats av ett 30-tal partiföreträdare, är det grymt mot den här gruppen utsatta människor att fortsätta låta tiggeri vara lagligt.

– Det är också människor som ofta inte har rätt till socialt skyddsnät i Sverige. Man har inte rätt till boendestöd och socialförsäkringar. Då är det orättvist att ge människor falska förhoppningar. Det är bättre att säga att det inte är tillåtet med tiggeri och försöka jobba med lösningar på hemmaplan i stället, säger KDU:s ordförande Martin Hallander.

De som är kritiska till det här säger ju bland annat att det här är utsatta människor som skulle få ännu svårare att försörja sig om det införs ett nationell tiggeriförbud. Hur ser du på det argumentet?

– Tvärtom så tror jag att det bara blir kontraproduktivt om människor låses in i ett destruktivt mönster. I stället måste vi se till att lösningen finns i de EU-länder som är berörda, och där måste vi jobba tydligare.

Men kravet att förbjuda tiggeri i hela Sverige är kontroversiellt internt. Ett slag i luften, säger riksdagsledamoten Michael Anefur, ledamot i socialutskottet, som tycker att tiggeri är lokal fråga.

– Ingen tror väl på allvar att de här människorna per automatik skulle få en bra tillvaro för att vi inför ett nationellt tiggeriförbud.