Studie

Nervgift skulle kunna bekämpa malaria mer miljövänligt

2:13 min

Forskare på Stockholms och Lunds universitet har tillsammans med forskare på University of California upptäckt ett nytt nervgift som skulle kunna användas för att bekämpa malaria på ett miljövänligt sätt.

– En stor fördel med det här giftet är att det är miljövänligt, det är ett protein. De andra gifterna som man använder blir ofta kvar i naturen och sprider sig på olika sätt. Det här är ett protein som bryts ner och ruttnar bort och lämnar inga onaturliga ämnen i naturen, säger Pål Stenmark som leder den svenska forskargruppen.

Studien är publicerad i Nature Communication och det speciella med nervgiftet PMP1 är att det dödar insekter, tidigare har forskare bara känt till att gift i samma familj förgiftat ryggradsdjur.

Giftet, som är släkt med botox, tycks dessutom vara selektivt inriktat på enbart malariamyggor - det skulle alltså kunna användas som bekämpningsmedel mot malaria.

Olika typer av gifter mot malariamyggor är ett effektivt sätt att få ner antalet fall av malaria i världen, men myggor har börjat utveckla resistens mot många av dem, säger Pål Stenmark.

– Tyvärr är det så att många malariamyggor börjar bli resistenta mot de här gifterna och därför är det jätteviktigt att komma med nya gifter. Och förhoppningsvis så är det här en typ av gift som är svårare att bli resistent emot.

Men än återstår mycket forskning, understryker Pål Stenmark.

– Självklart behöver vi studera det här mer hur det fungerar i detalj innan vi försöker göra något i stor skala i naturen.