Radio Totalnormal hotas av nedläggning

3:03 min

Det prisade radioprogrammet, som gör radio av och med personer med psykisk ohälsa, hotas av nedläggning efter att stödet från Socialstyrelsen minskat.

I elva år har radioprogrammet Radio Totalnormal skapat radio av och med personer med psykisk ohälsa. Det har vunnit Stora Journalistpriset två gånger, men nu hotas programmet av nedläggning efter att stödet från Socialstyrelsen minskat.

– Jättemånga är oroade och ledsna över att de förlorar något de haft i sitt liv i tio år. Många har ju varit med från början. En rolig grej går förlorad, och det finns ingen liknande verksamhet nästan någonstans, säger Malin Jakobsson, producent och projektledare på Radio Totalnormal.

Radio Totalnormal livesänds på Stockholms närradio, och programmen finns även att lyssna på i poddformat på webben. Varje år sänder man 20-25 program. Alla medlemmar har erfarenheter av psykisk ohälsa – allt från schizofreni till bipolaritet och utbrändhet. Cynthia Anderson är en av dem. Innan hon började med Radio Totalnormal hade hon inte jobbat på 26 år.

– Jag var isolerad hemma, och åkte in och ut på sjukhus. När jag började på radion kunde jag nå ut, genom programmet. Plötsligt gör jag något som har ett helt annat syfte, en mening som jag inte hade innan, säger Cynthia Anderson.

Radio Totalnormal har fått stöd från Socialstyrelsen i flera år, men i årets utdelning minskade det från 500.000 till 300.000. Motiveringen var att man inte nog kunnat bevisa att radion får medlemmarna att komma närmare arbetslivet, vilket är ett av målen för stödet. Men enligt Cynthia Anderson har Radio Totalnormal ett större värde än så.

– Det kan vara någon som kommer upp ur sängen den dagen. Det är en stor grej. Det kan vara någon som kanske bestämmer sig för att inte ta livet av sig. Men det går inte heller att mäta, säger Cynthia Anderson.

I år hade Socialstyrelsen 40 miljoner kronor att fördela till verksamheter som syftar till att skapa meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. Anders Molt är utredare på Socialstyrelsen. Han lovordar Radio Totalnormals verksamhet, men menar att Socialstyrelsen måste hålla sig till de politiskt uppsatta målen och göra en avvägning mellan de konkurrerande ansökningarna.

– Jag har haft en dialog med Radio Totalnormal, och påpekat att det finns många verksamheter som har ett tydligare arbetsmarknadsfokus än just Radio Totalnormal, säger Anders Molt, utredare på Socialstyrelsen.