Försäkringsskydd

Forskare: Bättre sjukförsäkring till äldre med fysiska jobb

1:33 min

Äldre personer med fysiskt krävande jobb skulle behöva ett bättre försäkringsskydd och större möjligheter till sjukersättning för att kunna dra ner på arbetet när kroppen är sliten. Det skriver fyra forskare på DN Debatt.

– Vi talar om att vi ska arbeta längre men det finns en grupp som är utslitna när de kommer upp i åldrarna 60 till 65 år. De behöver särskilt stöd och hjälp för att klara de sista åren i arbetslivet. Alternativt att de får hjälp att avsluta sitt yrkesarbete med hjälp av förtidspension, och som i dag heter sjukersättning, säger Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Vad är det som skulle behövas göras?

– Det är en ändrad tillämpning och ett förtydligande av regelverket. Man skulle kunna tänka sig att man såg annorlunda på att ge sjukersättning till gruppen 60-65 år, säger Bengt Järvholm.  

Det har på senare år funnits politiska motiv till att minska möjligheterna för att få sjukersättning, bland annat för att få fler i arbete och för att få fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Man har agerat för att man har antagit att flera som fått sjukersättning faktiskt har kunnat försörja sig genom arbete.

Men enligt forskarna går det ut över åldersgruppen som idag är 60 till 65 år och som fått svåra förslitningsskador på grund av tunga kroppsarbeten.

Ett av förslagen från forskarna är att arbetsgivare med äldre anställda ska få ett utökat stöd

– Man skulle behöva tillämpas lika sjukförsäkring över flera generationer. Vi uppskattar att det är många fler än idag som har möjligheten borde få avsluta sina yrkeskarriärer. Det för att också den gruppen borde kunna få ett rimligt slut på sina liv. Man skulle också kunna hjälpa dem att stanna kvar men då skulle de antagligen behöva helt annorlunda arbetsuppgifter. Den möjligheten till andra arbetsuppgifter finns inte alltid att erbjuda hos de arbetsgivare som de har idag, så därför skulle det behövas en särskild insats för det, säger Bengt Järvholm.

Forskarna vill att möjligheten att få sjukersättning i slutet av en yrkeskarriär ska utökas för bland annat byggnadsarbetare.

– Vi tror att det är orimligt med den värdering man har i samhället att man ska kräva att en 63-åring byggnadsarbetare som kanske har jobbat 45-50 år under sina sista yrkesverksamma år ska kunna hitta ett nytt jobb. jag tror att chansen att han eller hon ska hitta ett nytt jobb. Man måste diskutera detta, säger Bengt Järvholm.