Förebyggande arbete

Klippantrio vill se tobaksfri skoltid

2:04 min

Bashar Ghazi, Karolin Seger och Ludwig Rasmussen hoppas kunna påverka politikerna i Klippan att införa tobaksfri skoltid. Trion jobbar som tobaksambassadörer i sommar.

  • 40 ungdomar från nio kommuner i Skåne sommarjobbar som tobaksambassadörer – de ska få andra att inte röka. 
  • Projektet samordnas av Länsstyrelsen i Skåne och är en del i arbetet med att nå målet i Tobacco Endgame, eller ”Rökfritt Sverige 2025” – ett opinionsbildningsprojekt som drivs av flera organisationer som arbetar tobaksförebyggande och som den svenska regeringen har ställt sig bakom.
  • I Klippan heter tobaksambassadörerna Bashar Ghazi, Karolin Seger och Ludwig Rasmussen. I höst ska de föreläsa för sjundeklassare i kommunen, och så ska de besöka ett kommunfullmäktigesammanträde och försöka påverka politikerna att införa tobaksfri skoltid.

Om det bara är så att vi kan påverka en enda människa att inte röka eller snusa, så är det värt det.