Slopade anslag för ''Botan''

Tekniska nämnden funderar på att dra in anslaget på över en miljon kronor till DBW:s Botaniska trädgård i Visby, för att spara pengar.
Anslaget är ett frivilligt åtagande för kommunen och tekniska ämndens moderate ordförande Ove Nyman tycker att det borde finnas andra möjligheter att ta intäkter vad gäller Botaniska trädgården. Sammanlagt måste tekniska nämnden spara omkring fyra och en halv miljon kronor och en stor del av besparingarna kommer att göras på administrationen. Parkeringsavgifter i Visby är ett sätt att öka intäkterna, enligt Ove Nyman.