LO vill att systemet byggs ut

Kritik mot bantad arbetsmarknadsutbildning

2:49 min

Både fack och arbetsgivare oroas av att färre arbetslösa får gå en arbetsmarknadsutbildning.

LO kräver att regeringen tillför mer resurser till arbetsmarknadsutbildning i höstbudgeten och arbetsgivarsidan menar att problemen kan bli stora för vissa branscher.

– Det pågår ju en nedmontering där ungefär en tredjedel av alla platser har försvunnit på bara något år, säger Fredric Skälstad, chef för Almega Utbildningsföretagen.

Vad kan det få för konsekvenser?

– Det är en stor del av näringslivets kompetensförsörjning som faktiskt riskerar att helt slås ut. I transportnäringen till exempel kommer en av tre personer som rekryteras från just arbetsmarknadsutbildning, och den vägen blir ju stoppad, säger han.

Under många år har arbetsmarknadsutbildningen bantats. Under 1970- 80- och 90-talen deltog aldrig färre än 20 000 i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning som årsgenomsnitt,  2019 är genomsnittet för januari till april omkring 7 000, visar LO i en ny rapport.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har minskningen gått snabbt det senaste året.

Utbildningarna har ofta kritiserats för brister, vissa år har chanserna att få ett jobb till och med minskat efter arbetsmarknadsutbildning, visar utvärderingar, men på senare tid har resultaten förbättrats.

LO vill nu att systemet byggs ut kraftigt.

– Vi vill bygga ut den till ungefär 30 000 platser eftersom det är så stor brist på arbetskraft i dag, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

Vad har ni för krav på regeringen?

– Att man avsätter mer pengar i kommande budget och att se till att såväl kvinnor som män får möjlighet till en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, säger hon.

Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger nej till LO:s krav på 30 000 personer i arbetsmarknadsutbildning.

– Det delar jag inte. Man bör inte styra enbart efter volym utan efter de behov som finns, säger hon.

Att både fack och arbetsgivare är oroliga för att Arbetsmarknadsutbildningen håller på att monteras ned kommenterar ministern så här.

– Det är ett allvarligt läge för vi har inte tillräckliga resurser i dag till varken arbetsmarknadsutbildningen eller annan arbetsmarknadspolitik, så det blir en viktig budgetfråga framåt. Min ambition är att arbetsmarknadsutbildningen ska fortsätta spela en viktig och strategisk roll.

LO kräver nya resurser redan i höstbudgeten, blir det så?

– Vi behöver nya resurser till arbetsmarknadspolitiken, där har jag samma uppfattning, säger Ylva Johansson.