STUDIO ETT ONSDAG 3 JULI

Hur dödlig är svensk narkotikapolitik?

11 min
  • Den svenska narkotikapolitiken har under senare år mött allt starkare kritik. Den hårda svenska linjen, bland annat när
    det gäller innehav och bruk har bland annat pekats ut som
    bidragande till den höga dödligheten bland narkomaner.
  • Men den här kopplingen ifrågasätts nu i en ny rapport som presenteras idag.
  • Hör Peter Moilanen, chef för nätverket Narkotikapolitiskt
    center och Marcus Heilig, professor på institutionen för klinisk och experimentell medicin Linköping universitet.