Kan finnas i dricksvattnet

SGU letar spår efter giftigt släckskum

2:00 min

På tusentals platser i Sverige har bränder släckts med hälsofarligt släckskum, som kan förorena dricksvatten. Vilka brunnar som kan vara i riskzonen analyseras nu av SGU.

De senaste decennierna har mängder av bränder släckts med skum som innehåller PFAS – alltifrån villabränder och bilbränder till bränder i soptippar, kraftvärmeverk och kemiska industrier.

På senare tid har användningen minskat, men PFAS-kemikalierna, som misstänks kunna ge cancer, bryts inte ner i naturen.

Över 18 000 släckinsatser med skum registrerades i Sverige mellan år 1998 och år 2015.

Nu undersöks en tredjedel av dem. Det gäller släckinsatser där det finns en tydlig positionsangivelse och där man misstänker att det funnits PFAS i skummet.

– Vi samlar information om bränder där man använt mer än tio liter skum, och då rör det sig om cirka 5 300 platser. Och så tittar jag vidare på hur de här föroreningarna kan ha spritt sig, framför allt till grundvattnet, säger Lars Rosenqvist, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Lars Rosenqvist klickar sig fram mellan olika kartor på sin dator. På kartorna kan han se om det finns dricksvattentäkter och brunnar i närheten av de gamla brandplatserna.

Han tittar också på runt 700 brandövningsplatser, bland annat flygplatser.

Med hjälp av jordartskartor kan han bedöma risken för att kemikalierna letat sig ner i grundvattnet, eller till vattendrag i närheten.

– Till exempel är sandiga och grusiga jordarter mer genomsläppliga, vilket kan leda till att föroreningen lättare tar sig ner till grundvattnet.

Riskklassningen som SGU gör kan sedan användas som underlag för vidare provtagningar.

PFAS-föroreningar i dricksvatten har redan upptäckts på flera platser i landet, framför allt i närheten av brandövningsplatser. I Kallinge i Ronneby har tusentals människor utsatts för höga halter av PFAS efter Försvarsmaktens brandövningar.

Men också enskilda släckinsatser kan utgöra en risk. Ett exempel är villabranden i Hamre utanför Hudiksvall år 2015.

Där gick skummet rakt ner genom den sprickiga berggrunden till de bergborrade brunnarna.

Som tur var syntes föroreningen – det är ovanligt.

– Det skummade i vattenkranarna. Så man började ta prover och undersöka, säger Anders Lejergård, en av grannarna som drabbades.

Man ska ha otur om det händer – men det kan finnas fler privata brunnar som har förorenats av PFAS, utan att vare sig myndigheterna eller människorna som dricker vattnet vet om det.

– Det krävs ofta särskilt ogynnsamma spridningsförutsättningar för att orsaka en påverkan, men jag tycker inte helt man kan bortse från riskerna vid enskilda brandsläckningsinsatser, för det visar ju det här fallet Hamre, säger Lars Rosenqvist på SGU.

Inte heller kommunalt dricksvatten är hundra procent säkert.

Vattnet testas bara för PFAS om kommunen bedömer att det finns en föroreningsrisk.

SGU:s riskbedömningar, som ska redovisas i november, kan ge ny information.

– Jag kan inte utesluta att man hittar nya platser där det finns anledning att provta vattnet, säger Lars Rosenqvist.