Oberoende utredning

Misstänkt byggkartell i Åre

1:34 min

Det kommunala bostadsbolaget Årehus kan vara utsatt för en anbuds-kartell.

Det visar en oberoende utredning som förra året fick i uppdrag att se över eventuellt jäv i bolaget, vilket Östersund-Posten var först med att rapportera om. Dåvarande kommunstyrelse-ordföranden, Peter Bergman (S) beställde utredningen:

– Det de har sett är att det varit väldigt lite anbud vid byggnationerna, säger han.

Utredningen startades efter att Peter Bergman fick signaler om att dåvarande ordförande i Årehus styrelse via sitt eget företag gjort jobb åt Årehus.

– För att stå fria, så att säga. Så beställde vi en extern utredning för att se hur det låg till.

Utredningen kommer fram till att det inte varit något jäv i de beslut om byggupphandlingar som tagits. Däremot har Årehus dåvarande ordförande anlitats som underleverantör åt bolag som utfört arbete för bostadsbolaget.

Rapportförfattarna har också kommit fram till att det varit samma byggbolag som vunnit de upphandlingar som granskats och att det varit få andra anbud när de här upphandlingarna gjorts. Vilket kan tyda på att det skulle kunna finnas en anbudskartell.

Peter Bergman (S) säger till P4 Jämtland att han vill att omständigheterna anmäls till Konkurrensverket, vilket också är en av flera åtgärder som Åre kommun uppmanas till i utredningen.