Bekämpningsmedel

Österrikiskt nej till världens vanligaste bekämpningsmedel

0:40 min

Nationalrådet i Österrikes parlament beslutade i tisdags om ett lagförslag som innebär att all användning av glyfosat förbjuds.

Glyfosat är den aktiva substansen i världens mest använda ogräsbekämpningsmedel, bland annat Roundup. Motiveringen till Österrikes beslut att förbjuda ämnet är att det befaras vara cancerframkallande.

Det pågår en livlig diskussion om huruvida glyfosat ska förbjudas inom EU och åsikterna går isär kring medlets hälsoeffekter. Det här är första gången ett europeiskt land agerar så kraftfullt mot kemikalien.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.