FÖRSVUNNA ARBETSPLATSER

Över tvåtusen jobbade på Lillhagen

5:07 min

Tills för cirka 30 år sen var mentalsjukhus stora arbetsgivare i Sverige. Men nya möjligheter till behandling och en ny syn på psykiska sjukdomar gjorde att både Lillhagens och S:t Jörgens sjukhus stängdes.

Hör Lillhagens historia i sommarserien Försvunna arbetsplatser!

När Lillhagens sjukhus byggdes på 1930-talet var det supermodernt i sitt slag i Sverige. Patienterna som överfördes till Lillhagen kom främst från gamla ”Bracka”, den fattigvårdsanstalt i centrala Göteborg som senare blev Vasa sjukhus. Bracka var dock egentligen inte något sjukhus för sinnessjuka utan mer en förvaring.

Bygget av Lillhagen symboliserade en tydlig ambition från samhället att inte bara ta bättre hand om de ”sinnesslöa” utan också försöka behandla och kanske bota. Under Lillhagens första 20 år fanns dock ännu bara begränsade möjligheter till det men på 1950-talet började det komma mediciner som hade stor betydelse för många av de som vårdades på Lillhagen.

Lillhagens sjukhus var också en viktig arbetsplats och hade som mest, på 1980-talet, över 2 000 anställda. I början av Lillhagens historia var dock antalet patienter större än antalet anställda.

Mer eller mindre granne med Lillhagen låg Sankt Jörgens sjukhus som byggts redan 1872, som ersättning för det gamla Göteborgs Hospital som låg i Gamlestaden. På Sankt Jörgen vårdades patienter från Göteborgs och Bohus län utom Göteborgs stad och på Lillhagen vårdades de som kom från själva Göteborg.

Men i slutet av 1980-talet började tiden rinna ut för de stora mentalsjukhusen. Allt fler patienter kunde skrivas ut medan det ansågs att de som fortfarande var vårdkrävande skulle ha det bättre någon annanstans än på ett stort sjukhus, exempelvis i ett gruppboende. 1994 klubbades den stora psykiatrireformen.

S:t Jörgens sjukhus stängdes 1992 och de kvarvarande patienterna flyttades till avdelningar på andra sjukhus. Lillhagen stängdes successivt under 90- och 00-talen och 2006 flyttades de sista patienterna till Östra.

Idag är Lillhagen-området ”Lillhagsparken” i omvandling och håller på att bli en ny stadsdel där det även ska byggas nya hus. Ett par av de största sjukhusbyggnaderna revs efter att sjukhuset stängdes men de flesta byggnaderna, exempelvis de ursprungliga från 1930-talet, står kvar och används idag inte minst som bostäder.

I inslaget medverkar Christer Andersson från Medicinhistoriska museet, kännare av Lillhagens sjukhus historia.

Hör mer: I Lillhagens gamla växthus odlas själen