Hjärtat

Hjärtmuskelsjukdom tycks öka på grund av fetma

2:24 min

En hjärtmuskelsjukdom  som kan leda till transplantation av hjärtat är vanligare bland de som varit överviktiga eller feta i tonåren. Det visar en svensk registerstudie.

– Det är kanske inte så ofta som man får ett så tydligt svar på den fråga som vi hade, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien. Hon är en av studieförfattarna.

Det forskarna frågade sig var om det fanns ett samband mellan ökningen av hjärtmuskelsjukdomen, som kallas kardiomyopati, och fetma.

Kardiomyopati innebär att hjärtmuskeln får svårt att pumpa. Det kan leda till hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom som ofta drabbar äldre.

Via värnpliktsregistret kunde forskarna visa att en högre andel av överviktiga och feta i tonåren jämfört med magra drabbades av kardiomyopati innan de hade fyllt 50 år.

Av drygt 1,5 miljon män som från 1969 till 2005 var aktuella för värnplikt såg forskarna senare i patientregister att nästan 4 500 personer hade fått hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati. Av dem som var överviktiga och feta var det 1 av 200 som fick kardiomyopati, vilket är upp till en åttafaldigt ökad risk jämfört med normalviktiga.

– Det här är ett av de viktigaste resultaten som vi egentligen har kommit fram till, säger professor Annika Rosengren, som har lett många stora hjärtstudier i Sverige.

Hon menar att sambandet mellan fetma och kardiomyopati innebär att hjärtvården i Sverige kanske måste förändras i grunden framöver. Idag tar vården effektivt hand om personer med hjärtinfarkt, vilket har lett till att fler överlever en infarkt. Men att behandla kardiomyopati är mer komplicerat:

– När det gäller hjärtsjukvården så kommer vi framöver att se färre och färre hjärtinfarkter, men kanske mer och mer hjärtmuskelsjukdom och hjärtsvikt, så det innebär att vården kommer att se andra typer av patienter, säger Annika Rosengren.

Referens: Josefina Robertson et al "Higher Body Mass Index in Adolescence Predicts Cardiomyopathy Risk in Midlife
Long-Term Follow-Up Among Swedish Men" Circulation. 28 maj Circulation 2019;139:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.039132