Yttrandefrihetsexpert

Kritik mot förbud mot rasistiska organisationer

1:42 min

Regeringen tillsätter en kommitté som ska utreda om ett förbud mot rasistiska organisationer bör införas i Sverige, något som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk till.

Tyskland, Finland och Spanien är några av de länder som har infört ett förbud mot rasistiska organisationer.

Enligt artikel 4b i FN:s rasdiskrimineringskonvention ska den typen av organisationer förbjudas, men trots det finns det ett motstånd mot ett sådant förbud i Sverige.

– Detta inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna i form av demonstrationsfriheten, mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten. Det finns ingen anledning att utsträcka ett förbud till att gälla organisationer eftersom många av de gärningar som vit makt-rörelsen bedriver de är ju redan i dag straffbelagda, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

Han menar att en sån lag skulle bli svårtillämpad och godtycklig, till exempel gällande definitionen av rasism. Han tror också att lagen riskerar att bli ineffektiv.

– Ett av de grundläggande kraven innan man gör något sådant här är att man ska veta att det är en effektiv åtgärd - att den har den effekt som man åsyftar och det vill jag starkt ifrågasätta.

Nils Funcke tror inte heller att ett sådant förbud skulle minska förekomsten av rasism i Sverige.

– Vi får acceptera att det finns personer som har de mest förkastliga åsikterna och att de organiserar sig. Man kommer inte tillrätta med främlingsfientligheten genom att förbjuda organisationer.