Kina

BBC: Uiguriska barn tvångsinterneras i Xinjiang

1:57 min

Enligt den brittiska nyhetskanalen BBC har kinesiska myndigheter i provinsen Xinjiang systematiskt skiljt barn från sina släktingar och placerat dem i internatskolor. Det ska handla om barn från den i huvudsak muslimska minoriteten uigurerna, vars föräldrar har fängslats.

Enligt uppgifterna som publiceras av BBC handlar det om barn vars föräldrar har skickats till så kallade politiska omskolningsläger. Kina hävdar att de upprättat dylika läger för att motverka islamistisk extremism, men kritiker hävdar att över en miljon muslimska uigurer fängslats i lägren och att lägrens syfte är att förmå de fängslade att överge sin muslimska tro.

Omskolningslägren är till för vuxna personer, som ofta skickas dit utan rättegång, men enligt uppgifterna som BBC nu publicerar finns liknande institutioner för de fängslades barn.

BBC har tagit fram de här uppgifterna tillsammans med den tyske forskaren Adrian Zenz. Han har tidigare gjort liknande avslöjanden om kinesiska omskolningsläger i Xinjiang, genom att använda sig av öppna källor.

Internatskolorna som barnen skickas till skall vara omgärdade av hög säkerhet, och enligt Adrian Zenz är de i många fall inhägnade av murar, elektriska stängsel och övervakningskameror.

Zenz hävdar att skolorna är ytterligare ett sätt för de kinesiska myndigheterna att genom tvång få den muslimska uiguriska minoriteten att assimileras och sekulariseras. Även om barnen har andra släktingar som kan ta hand om dem så skickas de till de här internatskolorna, enligt Zenz och BBC.

Men BBC intervjuar även en högt uppsatt myndighetsperson i Xinjiang, som tillbakavisar uppgifterna om att barn systematiskt skulle skiljas från sina föräldrar.

I år är det tio år sedan regionen Xinjiang skakades av omfattande upplopp. Sedan dess har myndigheterna på olika vis kraftigt ökat kontrollen och övervakningen i Xinjiang.