I lagens namn

Fler och längre straff för våldtäkt

2:44 min

I minst sju fall har den nya samtyckeslagen haft en avgörande betydelse för att det blivit en fällande dom. Det visar en genomgång som P1-programmet I lagens namn gjort. Genomgången visar också att lagen har lett till strängare fängelsestraff.

Lite mer än ett år har gått sedan den nya samtyckeslagstiftningen trädde i kraft förra sommaren. Den nya sexualbrottslagstiftningen innebär att det är straffbart att ha sex med någon utan samtycke.

Tidigare krävdes att det förekommit hot, våld eller att målsäganden varit sig i en särskilt utsatt situation.

Sara, som egentligen heter något annat, anmälde en våldtäkt förra hösten och var osäker på om mannen skulle bli dömd.

– Jag kände väl, nej, men det kommer inte bli någonting av. Det kommer läggas ner.

Hon vaknade av att en man, som hon tidigare hade uttryckt att hon inte ville ha sex med, hade sex med henne. Hon blev paralyserad och kom sig inte för att säga nej.

Mannen dömdes i både tings- och hovrätten för våldtäkt eftersom rätten inte kunde se att Sara hade samtyckt till sex. Men mannen och hans försvarsadvokat Jörgen Frisk hävdar att det fanns ett samtycke och har överklagat målet till Högsta domstolen som ska pröva fallet i sommar.

– Jag och min klient ser det som att han är helt oskyldig. Att det finns ett tyst samtycke mellan målsäganden och min klient, alltså den tilltalade, säger han.

P1-programmet I lagens namn har gått igenom alla våldtäktsdomar som avgjorts i hovrätterna med den nya samtyckeslagen från och med 1 juli 2018 då lagen trädde i kraft, till och med sista maj 2019.

Genomgången av totalt 60 domar visar att lagen har haft en avgörande betydelse för en fällande dom i minst sju fall. I sex av de fallen har det handlat om att den tilltalade dömts för att det saknats samtycke.

Det har alltså inte förekommit något våld, hot eller att målsägande varit i en särskilt utsatt situation. I ett av de fallen har den tilltalade dömts för oaktsam våldtäkt, en ny rubricering som tillkom i samband med den nya lagen.

Den nya lagen har också lett till att det har dömts ut några månaders längre fängelsestraff i minst tio fall, där det inte funnits något samtycke och också förekommit exempelvis våld eller hot.

Hovrätterna resonerar lite olika när det gäller hur den nya lagen påverkar straffvärdet. Och det är någonting som My Hedström, byråchef som företräder riksåklagaren, tycker att Högsta Domstolen borde pröva.

– Ja, det ser jag ett tydligt behov av. Det behöver vi naturligtvis få vägledning i hur man ska resonera där, säger hon.