Telia får ingen 3G-licens

Länsrätten i Stockholm beslutade på onsdagen att Post- och Telestyrelsen inte gjort några avgörande misstag när 3G-licenserna fördelades. Därmed blir Telia utan egen licens för nästa generations mobiltelefoni
Länsrätten gick inte på Telias linje utan anser att Post och Telestyrelsen valt rätt teleoperatörer för 3G-näten. Rätten anser dock att Telia och de andra teleoperatörerna som överklagat PTS beslut borde fått mer information. Kommunikationen borde skötts bättre från myndighetens sida. Men anmärkningarna är för svaga för att hela licensprocessen skall göras om. För Telias del är beslutet inte någon katastrof eftersom företaget redan har tillgång till en licens i och med en uppgörelse med Stenbeckägda konkurrenten Tele2. Ett gemensamtägt bolag skall bygga ett mobilnät som företagen skall dela på. Mycket talar därför emot att Telia överklagar Länsrättens dom. Det skulle nämligen försena även Telias utbyggnadsplaner.