Djur

Antalet lodjur ökar – jakten kan utökas

0:34 min

Lodjursstammen fortsätter att öka i Kalmar län, det visar länsstyrelsens senaste inventering. Nu kan licensjakten utökas kommande år.

Slutsatsen av inventeringen är att det finns drygt 60 lodjur i Kalmar län, fördelat på 11,5 familjegrupper. Förra gången påträffades 8,5 familjegrupper i länet.

Länsstyrelsen bedömer att licensjakten på lodjur blir större kommande år än i mars i år då tre djur fälldes. Beslut om licensjakt kommer att fattas i slutet av året.

Totalt i landet finns cirka 1 200 lodjur.