Energi

Ansökningar om stöd för solceller har ökat kraftigt

1:47 min

Fram till och med maj i år har det kommit in 18 500 ansökningar i landet som nu väntar på beslut och Länsstyrelsen i Värmland har fått in 600 ansökningar bara de senaste 10 månaderna.

– Intresset har alltid varit stort men jag tror också att det allmänna intresset ökat. Det har passerat en kritisk massa vad gäller solceller, säger
Magnus Ahlstrand, Plan- och bostadshandläggare på Länsstyrelsen.