Militär river bostäder

Libanon fördriver syriska flyktingar

1:47 min

Libanon försöker få syriska flyktingar att återvända till sitt krigshärjade hemland, hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch. Militären förstör flyktingarnas bostäder, något som organisationen fördömer.

Syriska flyktingar som lever på jordbruksmark i Arsal regionen har haft fram till den 1 juli på sig att förstöra allt som är tecken på permanenta bostäder, men många har stannat.

Libanesisk militär har därför de senaste dagarna gått in och rivit åtminstone 20 hem.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch protesterar med argumentet att flyktingarna inte kan återvända hem.

Enligt biståndsorganisationer berör denna rivningsorder uppemot 15 000 människor, varav hälften barn. I Arsal och Bekaa-dalen finns ungefär 3 500 familjer.

Libanon har liksom andra grannländer till Syrien - Turkiet och Jordanien - tagit emot flest flyktingar från kriget.

I Libanon är över en miljon syrier registrerade hos FN:s flyktingorgan UNHCR och sannolikt finns det flera hundratusen till medan den egna befolkningen är fyra miljoner.

Syrierna i Libanon är ungefär lika många som antalet personer som kom till hela Europa år 2015 under den så kallade flyktingkrisen.

Libanon har redan en svag ekonomi och regeringen anser att flyktingen tynger den ytterligare och att marken behövs för jordbruk.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch hävdar att syrier stoppas och deporteras, deras affärer stängs ner och att rivningsordern ingår i en politik att driva bort de syriska flyktingarna.