Nordirland

Närmare samkönade äktenskap och fri abort

2:02 min

Parlamentet i London röstade under tisdagskvällen för att tillåta samkönade äktenskap och fria aborter i Nordirland. Anhängarna ser beslutet som en stor framgång men fortfarande återstår många frågetecken.

Med röstsiffrorna 332 mot 99 antog underhuset förslaget att uppmana regeringen att införa könsneutrala äktenskap och fria aborter i Nordirland.

Om det blir så är det en veritabel revolution i Nordirland som har helt andra lagar på de här områdena än övriga Storbritannien. Aborter är till exempel förbjudna i alla situationer utom när moderns liv är i fara, också vid våldtäkt.

I republiken Irland blev samkönade äktenskap tillåtna för fyra år sedan och abortlagarna liberaliserades som ett resultat av en folkomröstning förra året.

I Nordirland är det framförallt det konservativa unionistpartiet som motsatt sig en förändring och de kunde stoppa en liberalisering så länge det lokala parlamentet i Nordirland fungerade. Men det har inte sammanträtt sedan 2017 på grund av motsättningarna mellan unionistpartiet och Sinn Féin och efter det har parlamentet i London fattat besluten.

Det pågår försök att åter sammankalla parlamentet i Nordirland. Men om det inte sker senast den 21 oktober så träder Londonparlamentets beslut i kraft. En förutsättning är dock att överhuset också godkänner förändringarna.

Samtidigt som många hyllar liberaliseringen av lagarna är andra bekymrade eftersom de ser det som ett uttryck för att London på det här viset kör över lokala opinioner.