Mindre flexibilitet

Schemalagda raster gav färre sjukskrivningar

1:53 min

Allt fler arbetsplatser erbjuder sina anställda större frihet över sin arbetstid. Men Vårdguiden 1177 i Västra Götaland har gjort tvärtom och infört schemalagda raster för att öka välmåendet bland de anställda.

För tre år sen märkte 1177 Vårdguiden i Västra Götaland av stora problem med trötta sjuksköterskor och långa väntetider för de som ringde vårdrådgivningen. Därför infördes schemalagda raster.

– En del sjuksköterskor går ut på promenad, en del sätter sig och pusslar, det är populärt. Man rensar hjärnan väldigt bra och tänker på något helt annat, berättar Annette Wollin som är enhetschef för 1177 Vårdguiden i Skövde.

Det här går emot trenden med flexibla arbetsplatser där de anställda själva får bestämma över sin jobbdag.

– Den digitala tekniken har varit en motor som drivit på att man kan jobba var som helst och när som helst. Det har lett till nya normer. Vi har fått uppluckrade gränser mellan jobb och fritid samt privat och professionell sfär, säger Nanna Gillberg som är forskare vid Gothenbourg Research Institute och har skrivit en rapport för Arbetsmiljöverket om flexibilitet i arbetslivet.

Stressforskning visar att om man jobbar flexibelt och dessutom har en hög arbetsbelastning så tenderar man att jobba mer, utspritt över hela dygnet, vilket minskar möjligheterna för återhämtning.

– Då kan man kanske tänka sig att om man jobbar så mycket borde det synas i något form av missnöje, men så är det inte. Studier visar att de som har flexibla arbetstider är mer nöjda med sin arbetssituation, säger Nanna Gillberg och fortsätter:

– Men å andra sidan är man mentalt alltid på jobbet och det är ett sätt man använder för att kompensera för den här möjligheten. Och då är det många som ändå ser det som ett pris som man är villig att betala, säger hon.

På 1177 Vårdguiden som går mot trenden så ser man dock flera positiva effekter.

– Sjuksköterskorna upplever att de är mer koncentrerade och piggare. De gör säkrare bedömningar. Som arbetsgivare har vi sett att tillgängligheten har ökat, vi besvarar lika många samtal men på kortare tid, säger Annette Wollin.