Framgångsrikt projekt

Serola fick en andra chans efter två år utan arbete

2:11 min

I Östersund görs nu delar av projektet Öppen arena permanent. Projektet syftar till att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Serola Mannernäs är en av de som har fått hjälp av Öppen arena. Hon led av psykisk ohälsa och var arbetslös i två år och tyckte att hon inte fick någon hjälp av arbetsförmedlingen. Självförtroendet blev allt sämre, hon lämnade sällan sitt hem och blev allt mer folkskygg. Tillslut hittade hon Öppen arena.

– Hade jag inte fått hjälp att komma hit så vet jag inte, jag hoppas att jag fortfarande hade levt, säger hon.

Öppen arena startades 2017 och är ett samarbete mellan fem kommuner i länet och regionen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Med olika stödinsatser hjälper man personer som är långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig ett jobb. Maria Kristiansson är projektledare och menar att i och med Arbetsförmedlingens nerskärning blir deras arbete ännu viktigare.

– Stödet för vår målgrupp minskar och då ökar kommunens ansvar för de här personerna. Jag tänker att behovet är och kommer att bli fortsatt stort, säger hon.

De delar som nu blir permanenta är till exempel självstärkande kurser och handledarutbildning. Serola Mannernäs är nu biträdande butikschef, efter att genom arbetsmarknadsenheten fått en anställning. Men det var via den självstärkande kursen hos Öppen arena som vändningen började.

– För första gången i mitt liv fick jag känna mig bra på någonting när jag kom hit, säger hon.