Fisket på siklöja kan stoppas i år

0:40 min

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill att siklöjan ska fredas helt i årets fiske.

Fångsten av siklöja är ett fiske som till allra största del bara berör Norrbottenskusten och som ligger till grund för produktionen av delikatessen Kalixlöjrom.

Men förslaget om stopp för fångsten av siklöja får hård kritik av yrkesfiskare i Norrbotten, rapporterar NSD.

Fiskaren Kjell Strömbäck menar att problemet med vikaresälen som ligger till grund för SLU:s yttrande inte är så stort som det beskrivs.

Situationen bekymrar även regionrådet Nils-Olov Lindfors (C). Till hösten planerar Region Norrbotten ett stormöte om säljakten och förvaltningen av löjfisket och laxfisket.

SLU är rådgivande men den slutgiltiga kvoten bestäms i samråd mellan Kustfiskarna, samt Havs- och vattenmyndigheten.