FÖRSVUNNA ARBETSPLATSER

Sveriges enda sytrådsfabrik låg i Krokslätt

6:45 min

Mölnlycke Sytråd hade tillverkning i Göteborg mellan 1935 och 1993 – ett sorgligt bortglömt kapitel i stadens industrihistoria.

Hör om Mölnlycke Sytråd i sommarserien "Försvunna arbetsplatser".

Sytråd har urgammalt ursprung och spanns redan i antika kulturer i Assyrien, Babylonien och Kina för tusentals år sedan. Men den moderna produktionen kom i gång i England under den industriella revolutionen på 1700-talet. Det var också sytråd från England som tidigt kom att bli marknadsledande i  Sverige.

På 1930-talet startades dock sytrådstillverkning även i vårt land. I bakgrunden fanns att staten inte tyckte det var bra att Sverige var helt importberoende när det gällde en nyckelprodukt som sytråd.

Den enda svenska sytrådstillverkare som blev långvarig var den avdelning av Mölnlycke Väfveri AB som startades 1935. Sytrådsfabriken låg först i Mölnlyckes fabriker på Krokslätt i Mölndal men flyttades 1949 till en ny och modern anläggning i Majorna (Karl Johansgatan 152).

Att tillverka sytråd är komplicerat och att börja göra det var en stor investering från Mölnlyckes sida ­– i maskiner och kompetensanskaffning. Det var också en risk då den svenska marknaden var inkörda på att köpa engelska märken av sytråd.

Men Mölnlycke Sytråd blev en succé som inte bara erövrade Sverige utan så småningom marknaderna även i övriga nordiska länder.

Mölnlyckekoncernen gjorde sig dock av med sytrådstillverkningen 1987 då fabriken i Göteborg såldes till ett brittiskt bolag, som 1993 lät lägga ner tillverkningen i Majorna.

Varumärket Mölnlycke bestod som sytråd i ytterligare 16 år men då var tråden tillverkad i något annat land. 2009 beslutade den brittiska ägaren Coats att Mölnlycke skulle bort som sytrådsmärke.