Jobbade för utbildningsföretag

Utvisningshotad imam erbjöd jobb "anpassade för muslimer"

2:10 min

En av de imamer som Säpo vill utvisa för att ha bidragit till radikalisering arbetade med att rekrytera arbetslösa till ett utbildningsföretag. På sin Facebook-sida lockade mannen med jobb som han beskrev som anpassade för muslimer.

Det var våren 2018 som den så kallade Västeråsimamen anställdes på utbildningsföretaget Yrkesakademin, vars absolut största kund är Arbetsförmedlingen, så intäkterna kommer främst från skattepengar.

Enligt Jan Larsson, företagets vd och före detta socialdemokratisk statssekreterare, anställdes Västeråsimamen i ett stöd- och matchningsprojekt som riktades till arbetslösa i utsatta bostadsområden.

– Stöd och matchning är en aktivitet där man hjälper med generella kunskaper som man behöver för att kunna få ett jobb. Det var hans huvudsakliga arbetsuppgift, säger Jan Larsson.

I ett inlägg på Facebook från juli 2018, publicerar Västeråsimamen en bild på ett visitkort med Yrkesakademins logotyp på. Där uppmanar han arbetslösa som vill ha jobb som är anpassade till muslimernas värderingar och särdrag, som han uttryckte det, att ringa numren på visitkortet.

Vad han menar med "värderingar och särdrag" går han inte närmare in på. Men efter en kommentar där någon hyllar honom för att hjälpa muslimer att hitta jobb där de inte tvingas umgås med personer av motsatt kön eller ta dem i hand, har han tryckt på gilla-knappen. Och i ett av hans seminarium berömmer han en ung man som vägrade ta sin kvinnliga chef i hand.

Jan Larsson på Yrkesakademin säger så här om varför mannen anställdes:

– Den bedömningen som gjordes då är att han har en väldigt stark förankring i det lokala, både näringslivet och den lokala befolkningen i de här områdena i Västerås där vi verkade. Som imam och som en allmän känd person, så kände han både företagare och kände personer och därför han en bra brobyggare för arbetslösa in i arbetslivet, säger Jan Larsson.

Västeråsimamen, som suttit i Säpos förvar i två månader, har sedan 2008 uppmärksammats i flera tidningsartiklar för sin radikala tolkning av islam. Han nämns i Försvarshögskolans forskningsrapport om salafism i Sverige, där han beskrivs som ”en av de mest hårdföra salafisterna i landet”.

Men enligt Jan Larsson var det ingen på företaget som såg några tecken på radikalism. Till exempel hade imamen själv kvinnliga chefer som han tog i hand.

Hans anställning avslutades, när projektet lades ned efter ett halvår.

Det är viktigt att vara öppen för hur man kan hjälpa personer med annan kulturell bakgrund, säger Jan Larsson, men han säger samtidigt att det finns lärdomar att dra av den här rekryteringen.

– Vi måste bli tydligare i våran granskning, måste bli mer ifrågasättande och kanske misstänksamma till och med i vårt sätt att granska och göra bakgrundskoll på människor, säger Jan Larsson.

Ekot har utan framgång sökt Västeråsimamens advokat för en kommentar.