Borrar egen brunn – säkrar vattentillgången

2:03 min

De senaste årens torra somrar gör att grundvattennivån sjunkit. För att säkra vattentillgången väljer alltfler Blekingebor att borra sin egen brunn.

Brunnsborrare Jim Bardesten i Kallinge märker av en kraftig ökning av kunder som vill ha hjälp att borra sin egen brunn.

– Blekinge består av mycket berg och grävda brunnar sinar lättare då, säger Jim Bardesten.

Borrade brunnar tränger ner djupare i marken och gör att man får en bra vattenkvalitet. Risken är mindre att borrad brunn sinar om man jämför med en grävd brunn.

Mats Månsson lantbrukare från Ronneby har erfarenhet av att borra brunn.

– Vattenkvaliteten är jätteviktig att hålla uppe och då är en borrad brunn säkrare, säger han.