Brist på ateljéer och verkstäder i Stockholmsregionen

2:51 min

Ökande hyreskostnader och otillräcklig planering orsakar brist på produktionsplatser för länets konstnärer, enligt en ny rapport från Region Stockholm.

Stella D'Ailly är verksamhetsledare på Mossutställningar, och förlorade själv sin produktionsplats Studio Mossutställningar i Stockholm förra året.

– Det är jättesvårt att verka här, för att bostadsbristen är så skyhög. Och det är ju också det som gör att ateljéerna trängs undan, säger hon.
 
För fyra år sedan flyttade Stella D'Ailly och hennes ideella förening in i SVT:s gamla lokaler i Stockholm. Där hyrde de ut ateljéplatser till nästan 200 konstnärer under namnet Studio Mossutställningar. Men, när fastigheten sålts två gånger, och den nya värden bestämde sig att höja hyran från 500 kronor per kvadratmeter till 3000, kunde konstnärerna inte längre stanna kvar.

Och det här är inte unikt för Studio Mossutställningar. I den rapport som Region Stockholm nu själva gjort kan man konstatera att många konstnärer står inför samma problem. Ann Larsson är tidigare chef för konstnärsnämnden, och utredare för rapporten.
 
– Vi vill ha gallerier, vi vill se konst, vi vill uppleva konst på olika sätt, vi vill ha offentlig konst och vi vill ha konst på museerna. Det är en viktig del av besöks- och turistnäringen. För att allt det här ska fungera så måste ju konsten någonstans utföras och produceras. Så hela den här sektorn kan helt enkelt inte fungera om det inte finns produktionslokaler, säger Ann Larsson.
 
Enligt henne är det bara Stockholm och Värmdö kommun som har en politik för bild- och formområdet. Regionens övriga 24 kommuner har inte det, och därför är det viktigt att Region Stockholm nu tar upp frågan. 
 
– Vill Stockholmsregionen fortsätta vara den här kraften och det här kulturella centret så måste man behålla de här personerna, säger utredaren Ann Larsson.
 
Konstnären och verksamhetsledaren för Mossutställningar, Stella D'Ailly, hittade till slut en avsevärt mindre plats att jobba på. Men Studio Mossutställningar som uthyrare av ateljéer lade ner tillsammans med flytten. Och därmed tvingades även nästan 200 konstnärer hitta andra lokaler. Hon hoppas nu på att politikerna tar frågan på allvar.

– Det är ju så här att Stockholm är vår huvudstad. Och det är klart att hela landet ska leva. Jag är av den övertygelsen, och jag är också av övertygelsen att hela Stockholm ska leva. Men om en kulturell infrastruktur bestäms av fastighetsmarknaden, då har vi inte ett samhälle som är dikterat av medborgarna, utan av en marknad, säger konstnären Stella D'Ailly.

I Region Stockholms kulturnämnd sitter Cecilia Elving (L) som ordförande. Hon säger att de ska titta närmre på det ekonomiska stödet till ateljéer och verkstäder.

– Det finns ju en rekommendation i den här rapporten som är att vi ska utreda frågan om inrättandet av ett regionalt ateljé- och studiestöd. Och det är en av de frågor som vi får titta vidare på. Men självklart, jag förstår att det är en tuff situation och där kan vi vara en del av lösningen. Men vi kommer inte kunna vara hela lösningen.

Vilken är den andra delen av lösningen?

– Nej men det är ju mycket kommunerna, precis som rapporten visar på. Att ha ett starkt kulturliv och att attrahera konstnärer och kulturskapare, det är också viktigt och det skapar attraktivitet i kommunen. Så det är också viktigt att kommunerna som inte arbetar aktivt med frågan idag börjar göra det, mer strategiskt, säger Kulturnämndes ordförande i Region Stockholm Cecilia Elving (L).