Preemraff i Lysekil

Länsstyrelsen vill att regeringen prövar Preems utbyggnad

1:33 min

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ska pröva om Preems utbyggnad i Lysekil ska tillåtas. Det eftersom de menar att utbyggnaden inte går ihop med länets klimatmål.

Preem ansökte för tre år sedan om en utbyggnad för att kunna omvandla tjockolja med hög svavelhalt till miljöanpassade drivmedel. Utbyggnaden beräknas leda till att koldioxidutsläppet fördubblas.

Preem lämnade in sin ansökan om att få bygga ut 2016 och fick tillståndet 2018, en dom som nu ska prövas av mark- och miljööverdomstolen.

Sedan Preem lämnade in sin ansökan har regeringen dock beslutat om nya klimatmål, som innebär att Sverige ska vara klimatneutralt 2045.

– Det beror helt enkelt på att det är så stora utsläpp det handlar om. Vi ser från Västra Götalands horisont att det här kommer påverka vårt klimatmål väldigt mycket, säger Svante Sjöstedt, miljö- och energistrateg vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att Västra Götaland redan har en fossiltung industri, som står för 45 procent av länets utsläpp, jämfört med 29 procent i övriga landet.

Sedan tidigare har Naturvårdsverket uppmanat regeringen att utreda utbyggnaden, och nu vill alltså länsstyrelsen samma sak.