Radio runt jorden

FURA söker kontakt med världen över amatörradion

2:34 min

Föreningen Umeå RadioAmatörer, FURA, i Umeå försöker nå avlägsna signaler, gärna från andra sidan jorden. Det är en naturlig del av radiointresset där man testar teknikens begränsningar.

Nyfikenheten på okända frekvenser är en av de drivande krafterna bakom en föreningens aktiviteter, DX-ing där man försöker få in frekvenser och skapa kontakt med andra amatörradiostationer.

– Vi kör jorden runt, hur långt man når styrs mycket av fysikens lagar och förhållanden. Jag har bland annat nått radiostationer på Cuba, säger Niklas Lind, styrelseledamot i FURA.

För att bevisa att man nått fram till en station får personen som DX-ar ett "QSL-kort" från stationen man fått kontakt med.

– Det finns omkring 340 DX-calls i världen, allt från länder till stationer som riggas upp på holmar i söderhavet. Ofta är platserna inte ens bebodda utan det anordnas expeditioner för att sända därifrån under kort tid så är extra åtråvärt att nå en sån station, säger Niklas Lind.