Hormonstörande ämnen

PFAS ger ökade risker under graviditet

2:09 min

Gravida med förhöjda halter av vissa hormonstörande ämnen i blodet kan löpa ökad risk för havandeskapsförgiftning, enligt nya svenska forskningsrön.

Det handlar om ämnen i gruppen PFAS som används i brandskum vilket tidigare förorenat dricksvatten i bland annat Kallinge.

– För två av de här ämnena så såg vi en koppling mellan blodnivåerna av de här kemikalierna och havandeskapsförgiftning hos mamman, säger professor Carl-Gustaf Bornehag vid Karlstads universitet, som lett studien.

Havandeskapsförgiftning är ovanligt och drabbar omkring 5 000 gravida i Sverige varje år, och kan ge förhöjt blodtryck, och ibland huvudvärk eller illamående. Det kan kräva sjukhusvård och vid svårare fall kan det bli nödvändigt att sätta igång förlossningen i förtid. Barnen kan också få en sämre tillväxt.

– Det finns mycket data som visar att exponering för de här kemikalierna under graviditet är kopplat till en lägre födelsevikt hos barnen. Vi har de fynden också och ska snart publicera det. Det verkar finnas en koppling till de här tidiga känsliga delarna i livet. Att vi nu också ser effekter på havandeskapsförgiftning skulle nog passa in i den bilden även om vi inte vet något om de biologiska mekanismerna, säger Carl-Gustaf Bornehag.

Han poängterar att nivåerna av hormonstörare i den här studien är betydligt lägre jämfört med dem som mätts upp till exempel i Blekinge, där dricksvattnet innehållit höga halter.

– Man ska komma ihåg att generellt är de här värdena låga. Man har betydligt högre värden om man har kontaminerat dricksvatten, vilket vi ju har haft i Sverige till följd av användning av brandskum. Men att mäta på enskilda individer ger ingen vettig information för att sätta in åtgärder, framhåller han.

Tycker du att man som gravid kvinna ska vara orolig för det här?

– Det är inte så mycket man kan göra. Den goda nyheten är att över tid så minskar de här nivåerna i blodet hos befolkningen. Det går inte fort, men det finns en minskning, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstad universitet.