UPPEHÅLLSTILLSTÅND

EU-dom mot danskt nej till familjeåterförening

2:15 min

Danmark gjorde fel i att neka uppehållstillstånd till en turkisk kvinna som sökte om familjeåterförening för tio år sedan. Det avgjorde EU-domstolen i en dom som kan få konsekvenser för tusentals som har nekats familjeåterförening.

– De är oerhört lyckliga, berättar advokaten Thomas Ryhl som företrätt det turkiska paret.

Det var för tio år sedan som en turkisk kvinna ansökte om uppehållstillstånd i Danmark där hennes man och fyra barn bor. Efter att ha nekats i flera lägre instanser vände sig den danska hovrätten, Østre Landsret, till EU-domstolen 2017.

Kvinnan hade nekats uppehållstillstånd med hänvisning till att paret hade starkare anknytning till Turkiet än till Danmark.

Men EU-domstolen konstaterar i en dom från i onsdags att detta kriterium strider mot det associeringsavtal som finns mellan EU och Turkiet sedan 60-talet och som slår fast möjligheterna för familjeåterförening.

Vad som dock väckt ännu mer reaktioner är att domen också säger att kravet på att familjer ska ha starkare anknytning till Danmark än till sitt gamla hemland bygger på diffusa och oprecisa kriterier som leder till oförutsägbarhet vilket strider mot principen om rättssäkerhet.

– Det är oerhört hårt för en regering att få det predikatet av EU-domstolen som säger att man skapat lagar som strider mot principen om rättssäkerhet, säger advokaten Thomas Ryhl.

Sedan lagen om anknytning trädde i kraft 2002 har 17 000 par nekats återförening i Danmark. Och advokaten Thomas Ryhl tror att de av dem som väljer att ansöka på nytt nu kommer att få rätt.

Men Danmarks socialdemokratiske utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger till Danmarks Radio att det är för tidigt att säga vad domen får för konsekvenser.

Ministern säger också att Danmark kommer hålla fast vid restriktiva regler för familjeåterförening.

– Det är mycket, mycket viktigt för det danska samhället.

Advokaten Thomas Ryhl hoppas att den får till konsekvens att danska regeringar tar hänsyn till EU-rätten framöver när de stiftar lagar.

– Förhoppningsvis kommer danska regeringar i framtiden, om de ska besluta om nya lagar, komma ihåg att EU-rätten finns också.