Få som klagar får rätt

Svårt att få ersättning för post som kommer bort

1:58 min

Allmänna Reklamationsnämnden har fått in över 300 klagomål mot Postnord de senaste tre åren – men bara sju har fått delvis eller helt rätt.

– Ja, det är bara i en handfull ärenden som vi verkligen ger konsumenten rätt, Bo Helin är beredningsjurist på Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

De vanligaste klagomålen mot Postnord gäller brev och paket som inte har kommit fram eller som har blivit skadade. Av de drygt 300 klagomålen som kommit in sedan 2016 så har endast 7 klagomål fått helt eller del vis rätt av nämnden.

Orsaken är att Allmänna reklamationsnämnden följer Postlagen. Enligt enligt ARN:s instruktion för att hantera en anmälan så måste konsumentens ekonomiskt krav för det försvunna brevet eller paket överstiga 500 kronor. Det ska dessutom finnas ett avtal mellan mottagaren och Postnord.

Övriga ärenden sorteras i regel bort med detsamma.

– Om det är så att paketet inte kommer så har man normalt inte så stor chans att få rätt, säger Bo Helin på ARN.

De senaste åren har ett tjugotal klagomål lett till att Postnord och mottagaren har kommit överens, utan nämndens inblandning.
Så det kan löna sig att anmäla trots att nämnden inte behandlar ärendena, säger Bo Helin beredningsjurist på ARN.

– Man ska inte glömma bort att vi har ett antal ärenden som avskrivs eftersom parterna har kommit överens under handläggningens gång. Det kan finnas en poäng med det också att man lyckas komma överens när ärendet har kommit in hit.

Slutligen är det en mycket liten andel av post som verkligen försvinner. Men om det sker så är inte Postnord, enligt Postlagen, skyldig att ersätta post till ett lågt värde, säger Peter Hesslin på Postnord.

– Allt som oftast när man får en reklamation med paket som har försvunnit, så finner vi det. Men det händer saker på vägen, om man har otur. Det gäller att tänka sig för, säger Peter Hesslin.

Händer det att man skickar försändelser som försvinner och som man inte kan få ersättning för?

– Om det är en postal sändning så skulle det kunna vara så. Absolut. Låt säga att du frankerar det med porto och skickar in det systemet, ja. Men det är ytterst ovanligt att något bara försvinner, säger Peter Hesslin på Postnord.