NY STUDIE

Trakasserade barn blir oftare mobbare

0:31 min

Barn vars föräldrar är nedlåtande och hånfulla mot dem löper större risk att själva bli mobbare eller mobbningsoffer, visar en ny studie från Sverige, Kanada och USA.

Barn vars föräldrar är nedlåtande och hånfulla mot dem löper större risk att själva bli mobbare, visar en ny studie.

– Föräldrar som svarar på barns öppenhet med hån, kritik, sarkasm, förminskande, där finns det en mycket stor risk att de ungdomarna blir mobbare, säger Håkan Stattin, professor i psykologi på Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

Forskare har länge känt till att barn till aggressiva föräldrar löper större risk att bli mobbare själva, men nu har en forskargrupp från Sverige, USA och Kanada tittat mer specifikt på vilka faktorer hos föräldrarna som ökar den risken mest. Studien har publicerats i Journal of Youth and Adolescence och resultatet visar alltså att barn till föräldrar som bemöter dem på ett hånfullt, kritisk, sarkastiskt eller förminskande sätt löper allra störst risk att utvecklas till mobbare.

– I det fallet så kommer barnen ha svårt att reglera sina emotioner, sina känslor, och när de inte kan kontrollera aggressivitet trots att de ofta vill det så tar de ut den på andra och den tar de ut i form av mobbing i skolan men också våldsbeteende ute på fritiden.

Forskarna har följt 1 409 barn under tre år i årskurs 7–9 i Sverige. Det viktigaste som studien tillför är att den förklarar mekanismen bakom varför barn i vissa föräldrahem blir mobbare, och varför andra inte blir det, säger Håkan Stattin. Han tror att deras resultat kommer vara användbart i framtida forskning, men också gå att använda i arbetet mot mobbing.

– Jag tror att den kan användas direkt för att förebygga mobbning, för nu så visar den här studien så entydigt vilka typer utav föräldrabeteenden som skapar mobbingbeteende och de som jobbar med mobbing i skolan, jag tror att det har bättre verktyg för att kunna förebygga mobbing i skolan.