Besked i dag

Sverige skriver inte under kärnvapenavtalet

2:43 min

Sverige kommer inte att skriva på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Det beskedet gav utrikesminister Margot Wallström nu på eftermiddagen.

Vid en pressträff på utrikesdepartementet klockan 14.00 gav utrikesminister Margot Wallström beskedet att Sverige inte kommer att skriva under FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.

- Regeringen kommer i nuläget inte att underteckna konventionen. Det saknas en tydlig definition av kärnvapen och det finns frågor som måste besvaras, säger Margot Wallström.

Istället ska regeringen initiera en rad satsningar för att förhindra spridning av kärnvapen och främja nedrustning av kärnvapen, enligt Margot Wallström.

– Jag hade önskat att vi haft en konvention som vi hade kunnat skriva under, men man måste vara realist och jag är stolt över det paketet vi presenterar, säger Margot Wallström.

Dörren är inte stängd för att väcka frågan vid liv senare, säger utrikesministern när Ekots Birgitta Johansson intervjuar utrikesministern.

– Hamnar vi i ett nytt läge där det blir en upprustning av kärnvapen, måste vi fundera över alla verktyg. Redan om ett år kan frågan vara i ett helt annat ljus, säger Margot Wallström.

Du säger att det reella kärnvapenhotet inte varit större, ändå säger ni nej till denna FN-konvention? 

- Ja, men det som det handlar om nu är att fokusera på nedrustningsfrågor. Ingen ska betvivla på Sveriges engagemang i denna fråga.

Är det EU-medlemskapet och samarbetet med Nato som försvårar?

– Det är inte svårare för Sverige att arbeta för kärnvapennedrustning. Vi har samlat ett 15-tal länder för att föra ett samtal om nedrustning och vi blir snart ordförande i IAEA, säger Margot Wallström.

Frågan om konventionen ska skrivas under eller inte har varit en stridsfråga inom regeringen sedan nästan ett år tillbaka.

Det saknas i dag majoritet i riksdagen för att skriva under konventionen. USA och andra NATO-länder har utövat påtryckningar mot ett avtal mot konventionen.

- Det skulle försvåra våra militära samarbeten med en rad andra länder om avtalet undertecknades, det är ett av skälen till varför regeringen backar, säger Ekots utrikesreporter Sten Sjöström.