Brott

Allt fler rättspsykiatriska undersökningar

2:20 min

Antalet rättspsykiatriska undersökningar som görs har ökat, och det kan leda till att rättegångar drar ut på tiden.

– Planeringen kan bli mer bekymmersam för domstolarna, säger Eva-Lo Ighe, som är avdelningschef för rättspsykiatrin på Rättsmedicinalverket.

Brottslingar som misstänks ha en allvarlig psykisk störning och måste undersökas blir fler. I många år låg det på omkring 450 personer per år.
Förra året började det öka, då till 521 personer, och det har hittills i år ökat ytterligare.

Kravet är att en rättspsykiatrisk undersökning ska vara klar på fyra veckor när en person är häktad. Men det har blivit vanligare att Rättsmedicinalverket får be om mer tid än så. Utvecklingen kan hänga ihop med att det har blivit fler häktade personer och fler rättegångar som genomförs, säger Eva-Lo Ighe.

Rättsmedicinalverket har också märkt att personer som tas in för rättspsykiatrisk undersökning mår sämre nu än tidigare.

– De som kommer till oss är i mer behov av akut psykiatrisk vård än tidigare, säger Eva-Lo Ighe.

För att hinna med att göra alla rättspsykiatriska undersökningar av misstänkta brottslingar, som alltså har blivit fler, så har det öppnats tre fler fasta platser. Och utredningarna görs nu också snabbare.

– Vi har blivit mer effektiva. Den tid som personer vistas hos oss har minskat. Vi känner att vi har nått en gräns för när det är möjligt att fortsätta den utvecklingen, säger Eva-Lo Ighe.