Kvinnokliniken sållar bort abortmotståndare vid anställning 

2:00 min

Nyanställda på kvinnokliniken i Karlskrona har sen januari i år fått ange om de vill medverka vid aborter i sitt anställningskontrakt. Verksamhetschef Marianne Gertzell menar att aborträttsfrågan återigen blivit aktuell i samhället och på arbetsplatsen.

– Vi har lagt till en passus att när man arbetar på Kvinnokliniken så måste man ställa sig positiv till att medverka vid aborter, säger Marianne Gertzell.

Sedan januari i år finns ett nytt stycke i det anställningsavtal som nyrekryterade läkare, barnmorskor och undersköterskor på Kvinnokliniken i Karlskrona får skriva under. De som inte ställer sig positiv till dem, sållas ut.

– Vi har haft personer som under arbetsintervju sagt att de inte vill medverka vid aborter. Då kan du inte arbeta på vår kvinnoklinik, säger Gertzell.

Sedan 10 år tillbaka har Marianne Gertzell sett tecken ute i samhället och i det politiska samtalet på att rätten till abort återigen är hotad från olika håll.

– Passusen i avtalet är även en trygghetsfråga för de som kommer till kvinnokliniken för att göra en abort, att all vårdpersonal som finns runtomkring vill göra sitt jobb, säger Marianne Gertzell.