Vatten till Fårö körs med lastbil

1:45 min

Regionen har återigen börjat köra vatten till Fårö med lastbil. Den vattentäkt som under tre år räddat Fårö från att behöva importera vatten får inte användas just nu.

Regionen måste nu efter tre års provpumpningar söka ett permanent tillstånd för Ava vattentäkt. och under tiden får man inte använda den.