Ett år efter utsläppen

Bäckhammars bruk vill öka produktionen med 70 000 ton

2:10 min

Bäckhammars bruk vill öka både massa- och pappersproduktionen. Sammanlagt handlar det om 70 000 ton.

Nordic Paper Bäckhammar söder om Kristinehamn hoppas nästa år få ett nytt tillstånd som innebär att företaget får öka sin massaproduktion från 230 000 ton till 280 000 ton och pappersproduktionen från 160 000 ton till 180 000.

- Precis som inom all annan verksamhet är det ett konkurrensmedel för oss. Vi behöver öka på om vi ska hålla jämnt tempo mot våra konkurrenter, säger Marie Stenqvist, kommunikationsdirektör på Bäckhammars bruk.

En ny förbindelse med Vänern finns med i företagets planer. I stället för att utsläppen som idag ska gå ut i ån Visman skulle de hamna i den betydligt större Vänern.

- En ny avloppstub till Vänern är ett krav för att vi ska tillstyrka Bäckhammars ansökan om nytt tillstånd, säger Peter Sundell, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Värmland, som är en av de instanser som har möjlighet att ha synpunkter på företagets ansökan.

Lennart Sylvander som bor i området är orolig för vilka miljökonsekvenser utsläppen från Bäckhammar får men säger att han ser positivt på planerna att öka produktionen:

- Det ger arbetstillfällen men det får inte ske på bekostnad av vårt vattendrag och miljön runtomkring, säger Lennart Sylvander.