Fossilfri energi

Nyckel hittad till outnyttjad biogaskälla

2:11 min

En ny metod gör det möjligt att röta avloppsslam från pappersmassabruk. Om tekniken tillämpas kan det ge en bättre och billigare rening – och biogas.

BillerudKorsnäs massafabrik i Skärblacka är ett av de bruk som är intresserade av den nya teknik som utvecklats vid Linköpings universitet.

– Idag förbränner vi slammet i vår fastbränslepanna. Det är inget bra sätt att ta hand om det, så vi skulle gärna hitta någon annan användning för den här restprodukten, säger Lars Johansson, miljöingenjör på BillerudKorsnäs.

Det handlar om svårnedbrytbara avloppsvatten, som man hittills inte kunnat göra biogas av.

Vanligtvis renas vattnet i stora dammar, där man tillför syre och näring. Ju längre tid reningen pågår, desto mer av de små mikroorganismera äts upp av stora. Då blir volymen slam mindre, vilket är positivt – men slammet blir samtidigt mycket svårare att röta till biogas.

Den lösning forskaren Eva-Maria Ekstrand på Linköpings universitet hittat handlar om att öka tillflödet av avloppsvatten.

– Om man tillför mer organiskt vatten bildas aldrig det svårrötade slammet. Det blir i stället mer slam som är lättare att bryta ner. Det är ett arbetssätt man hittills undvikit för att slippa problemet att ta hand om de stora volymerna. Men kan man göra biogas löser man det, säger hon.

Många svenska bruk har idag nått maxkapaciteten för sin vattenrening. Eva-Maria Ekstrand menar att biogasproduktion kan vara en både billigare och mer platseffektiv lösning för dem än att bygga ytterligare en stor luftad damm.

– Genom att tillsätta det här syrefria reningssteget där vi kan ta hand om slammet skulle de kunna öka sin kapacitet med upp till fyra gånger.

Referens: Eva-Maria Ekstrand. "Anaerobic digestion in the kraft pulp and paper industry - Challenges and possibilities for implementation". Avhandling från Tema Miljöförändring, Linköpings universitet 2019.